PTC CAD Subscription licenties, nu ook mogelijk vanaf 3 maand.

Sinds vorig jaar was het reeds mogelijk om uw CAD licenties te huren via Subscription. Met deze formule 'koopt' u het gebruik van een CAD licentie en de support voor één jaar. Via deze weg geniet u van: 

  • een lagere initiële kost
  • meer flexibiliteit 
  • een voorspelbare budgettering 

Door de groeiende trend op vlak van flexibiliteit en wendbaarheid in software, heeft PTC beslist om ook Subscription mogelijk te maken vanaf een termijn van minimum van 3 maand. Hiermee kunt u uw software nog méér afstemmen op uw tijdelijke noden. 

Subscription op korte termijn is vooral aan te raden bij klanten die: 

  • te maken hebben met seizoensgebonden noden
  • werken met tijdelijke werknemers 
  • projecten hebben op korte termijn 
  • grote projecten hebben waarbij de deadline nadert en zo grotere capaciteit nodig hebben 
  • momenteel op het piekvermogen van hun bestaande licenties zitten
  • ... 

PTC CAD software kopen kan dus nu op 3 verschillende manieren; aankoop van een perpetual licentie, jaarlijkse subscription of subscription op korte termijn met een minimum van 3 maand.

Mocht u enige vragen hebben hieromtrent, contacteer ons.