Adoptie van het subscription model werd als zodanig positief ervaren, dat PTC de evolutie naar een subscription-only model versnelt. In het laatste kwartaal werden meer dan 75% van de nieuwe licenties gekocht als subscription. Het grote voordeel hiervan is dat klanten sneller toegang hebben tot innovaties en verbeteringen in de software, alsook tot lagere initiële kosten. Er zullen ook acties worden gelanceerd, waarbij u de mogelijkheid zal krijgen om bestaande perpetual licenties om te zetten in subscription.

Wij willen ook nog even de aandacht erop wijzen, dat dit enkel gaat over nieuwe licenties, die worden aangekocht vanaf 01/01/2018. Voor bestaande perpetual licenties met een actief global support contract, wordt niets aangepast. Wanneer u vóór 01/01/2018 licenties wenst aan te kopen, heeft u wel nog de mogelijkheid om te kiezen tussen perpetual en subscription.     

Lees hier het volledige persbericht (Engels). 
Meer informatie over hoe uw PTC software koopt, vindt u hier

Heeft u specifieke vragen?

Contacteer ons