Train uw medewerkers in taakgericht softwaregebruik

Standaardopleidingen in software zijn een maat voor niets. Wij vertrekken van de bestaande kennis en expertise van uw medewerkers en stellen ons tot doel hun designs en hun ontwerpefficiëntie te verbeteren. Onze trainers inspireren uw productontwikkelaars om ideeën op een innovatieve manier uit te werken.

Hebben uw medewerkers een training nodig of is het aangewezen om eerst andere hindernissen weg te werken?
Maak een afspraak

Algemeenheden staan in de handleiding, de echte training gebeurt in uw design- en productieafdeling

Als end-to-end-partner willen we u met onze expertise begeleiden van idee tot afgewerkt product. Daarom willen we u ook op het vlak van uw trainingsbehoeften leren kennen.

  1. Elke vraag naar een training begint met een intakegesprek waarin we luisteren naar uw uitdagingen. We proberen meteen ook de reeds verworven kennis en vaardigheden in te schatten.
  2. We maken een trainingsprogramma op basis van de concrete noden van uw medewerkers. We bepalen welke onderdelen van de software ze prioritair nodig hebben om hun taken efficiënter en beter te kunnen uitvoeren en focussen ons daarop bij het samenstellen van het oefenboek en de trainingssessies.
  3. In het geval van een eerste gebruik voorzien we een introductie waarin we de basisprincipes en de context van de CAD/CAE/CAM-programma’s uitleggen om dan zo snel mogelijk te zoeken naar praktische toepassingen aan de hand van lopende of op stapel staande projecten.

Trainers met gemiddeld 10 jaar praktijkexpertise met voorkennis over nieuwe evoluties

De trainers die uw medewerkers de finesses van de software bijbrengen, zijn ingenieurs die gemiddeld 10 jaar ervaring hebben. Ze leren uw productontwikkelaars hoe ze hun designs sneller en efficiënter tot afgewerkte producten kunnen brengen, die klaar zijn om te vermarkten. Ze zijn als eerste op de hoogte van nieuwe evoluties die uw processen nog performanter zullen maken.

Maak een afspraak

Erkend dienstverlener

“We hebben het gevoel dat het systeem alles aankan volgens onze wensen. Er zit enorm veel in het pakket en we leren snel bij. Als we vragen of problemen hebben, bellen we de Support en worden we efficiënt geholpen. Alsook leren we dan altijd wel iets bij. De kennis van de medewerkers van CadCorner is groot en ze begrijpen onze business en uitdagingen.”

Foutenlast nihil
Bart Vuylsteke, Vuylsteke Constructie

"Het systeem dat we nu hebben en dat feitelijk een soort digitaal mecanosysteem is, doet precies wat het moet doen, namelijk de engineer de mogelijkheid bieden om snel een model samen te stellen op basis van de sales input. Ter vergelijking: voor de invoering van dit systeem duurde het een week voor een opdracht verwerkt was en tegenwoordig is het binnen een uur geregeld."

Tijdswinst: van 1 week naar 1 uur
Ove De Backer, Packo Inox